Samosprávy

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Počet nájdených samospráv: 6

mesto Komárno

Sídlo:KomárnoNámestie gen. Klapku 1, ,

035/2851202 | |www.komarno.sk/sta

mesto Hurbanovo

Sídlo:HurbanovoKomárňanská 91, ,

035/7602202 | |www.hurbanovo.sk/p

mesto Šaľa

Sídlo:ŠaľaNámestie Sv. Trojice 7, ,

031/7705981 | |www.sala.sk/

mesto Šurany

Sídlo:ŠuranyNámestie hrdinov 1, ,

035/6500105 | |www.surany.sk/

mesto Štúrovo

Sídlo:ŠtúrovoNámestie slobody 1, ,

036/7511073 | |www.sturovo.sk

mesto Nové Zámky

Sídlo:Nové ZámkyHlavné námestie 10, ,

035/6400225 | |www.novezamky.sk/