Projektová koncepcia sa týka spracovania štúdií podporujúcich realizáciu investícií zameraných na aplikáciu technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vo verejných budovách. Uvedomujúc si prínosy riešenej problematiky k ochrane životného prostredia, projekt neponúka len riešenie jedného subjektu, ale prípravu koncepcie pre investície v regionálnom meradle. Výstupom projektu sú štúdie - komparatívne porovnanie dostupných technológií v aspekte zdroja, výkonu a náročnosti investície pre jednotlivé typy objektov a charakteristika početnosti, stavu, technickej špecifikácie základných typov objektov, vrátane vytvorenia funkčných modelov investícií pre základné skupiny objektov (materiálová skladba objektu, veľkosť, ročná miera potreby energií na vykurovanie a prípravu TÚV) v riešených regiónoch. Riešenými regiónmi sú okresy Komárno, Šaľa a Nové Zámky v SR a župa Komárom-Esztergom v MR. Hlavným cieľom projetu je "Príprava štúdií pre realizáciu investícií zameraných na využitie obnoviteľných zdrojov energie pre účely energetického hospodárenia verejných budov - cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia.

GREEN FUTURE - Štúdia uskutočniteľnosti nástrojov a technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie energetickej spotreby verejných budov

Projektová koncepcia sa týka spracovania štúdií podporujúcich realizáciu investícií zameraných na aplikáciu technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie vo verejných budovách. Uvedomujúc si prínosy riešenej problematiky k ochrane životného prostredia, projekt neponúka len riešenie jedného subjektu, ale prípravu koncepcie pre investície v regionálnom meradle. Výstupom projektu sú štúdie - komparatívne porovnanie dostupných technológií v aspekte zdroja, výkonu a náročnosti investície pre jednotlivé typy objektov a charakteristika početnosti, stavu, technickej špecifikácie základných typov objektov, vrátane vytvorenia funkčných modelov investícií pre základné skupiny objektov (materiálová skladba objektu, veľkosť, ročná miera potreby energií na vykurovanie a prípravu TÚV) v riešených regiónoch. Riešenými regiónmi sú okresy Komárno, Šaľa a Nové Zámky v SR a župa Komárom-Esztergom v MR. Hlavným cieľom projetu je "Príprava štúdií pre realizáciu investícií zameraných na využitie obnoviteľných zdrojov energie pre účely energetického hospodárenia verejných budov - cezhraničná spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia."